top of page

VIVALDI MUSIC COMPETITION 2023

SEASON 2 RESULTS

July 2023

Grand Prize Winner

 

MARC HARRIS

​

Special Prize Winners

Excellent Interpretation

Anson Tong / Bangyao gu / César Efraín Díaz Sánchez / Chanotai Ratanaphilaswanich / Christine Jiayin Wang / Christopher Tao / Dr Connor McQuillan / Haru Takizawa / Hwang Yon Jeong / Imaad Uzun / Jiann Kim / Leo Chen / Maja Šauperl / Mascha Olina Wiswe & Martha Pesel / Miki Masaki / Mirei Kuroyanagi

​

Excellent Musicianship

Pamela Horn / Paulina Sieja / Rex Yue / Saaya Kimura / Tara Bahukhandi / Vince Baczkó / Alla Linares Noguera / Allison Tung / Angshen sun / Claire Bensoussan / Dominic Li / Ian Yan / Jiawei Luo / JIN JU LEE / Keith Yeon Ding Cheng / MinQi Shi / Sakinone Trio - Sakiko Yabe, Misaki Kurokawa, Marie Kiyone / Sijie Sun / YOURAN WANG / Zoe Zhang

​

Excellent Technique

Aletta Borbála Babai / Evan Lu / Hanfeng Chen / Haolin Shi / Hu Zhijian / Jiho Yim / XINYUAN DONG / marc harris / Katalin Lázár / Shengwen Zheng

​

Baroque A (Under Age 17)

​

Absolute First Prize

Jiann Kim - Violin

​

First Prize

Hwang Yon Jeong - Violin

 

​

Baroque B (Over Age 17)

​

First Prize

Hu Zhijian - Oboe

​

Classical B (Over Age 17)

​

Absolute First Prize 

Vince Baczkó - Trumpet

​

First Prize

Hancheng Xing - Conducting 

Hu Zhijian - Oboe

​

Second Prize

XINYUE LIU - Piano

​

Romantic B (Over Age 17)

​

Absolute First Prize

Min Hao - Double Bass

​

First Prize

Bangyao gu - Vocal

Christine Jiayin Wang - Violin

MinQi Shi - Piano

​

​

Sonata

​

Absolute First Prize

Nan Wang - Violin

YOURAN WANG - Piano

​

First Prize

Pamela Horn - Piano​

WU MENGSI - Cello

yağmur çınar - Violin

​

Second Prize

Cheng Xing / XINYUAN DONG - Piano

​

Third Prize

Yang Liu - Violin

Yincheng Zhu - Piano

​

​

Etude

​

First Prize

Pamela Horn - Piano

​

​

Modern A (Under Age 17)

​

First Prize

Imaad Uzun - Piano

​

​

Concerto

​

Absolute First Prize

Jiho Yim - Piano

​

First Prize

Angshen sun - Double Bass

​

Second Prize

Christine Jiayin Wang / Yimeng Xu - Violin

​

​

Original Composition

​

Absolute First Prize

Hanzhong KangLee / Ling-Chiao / marc harris - Composition

​

First Prize

Alla Linares Noguera - Piano

Anson Tong / Tong Runchen / ZHENG WU - Composition

Maciej Wijata - Bassoon

​

Second Prize

Chanotai Ratanaphilaswanich / Colin Cheong (Rekety 1234) - Composition

​

​

Duo Performance

​

Absolute First Prize

Dila Temizkan & Atahan Güler

Mascha Olina Wiswe & Martha Pesel

​

First Prize

Alexander Nalbandian and Linda Shoostovian

Alla Linares Noguera & Mariya Shamshina

Keith Yeon Ding Cheng

Soo Jung Kwon & Sohyun Park

YAN ZHOU

​

Second Prize

LU ZIFEI & LU ZIHUI

​

Third Prize

Chole Hu & Andy Hu​

​

Chamber Music

​

Absolute First Prize

Paulina Sieja

Sakinone Trio - Sakiko Yabe, Misaki Kurokawa, Marie Kiyone

SHAOGUANG LAN

​

​

Musical Theatre

​

Absolute First Prize

HONGXI LIU / Zhuoyao Chen

​

First Prize

SHIYUAN FENG / Tara Bahukhandi / Zoe Zhang

​

​

National Music

​

Absolute First Prize

XINYUAN ZHAO

​

First Prize

Wu On Pui

​

Second Prize

Keith Yeon Ding Cheng

​

​

Professional (No age limit)

​

Absolute First Prize

Deok-Hee Yoon / Mia Wang / Saaya Kimura - Violin

Paulina Sieja - Flute

Xiaojie Shen - Trombone

Yuan Xiaoyi - Vocal

​

​

First Prize

Dan Li - Vocal

Dr Connor McQuillan / Hanfeng Chen / Jiawei Luo - Piano

JIN JU LEE - Cello

Rex Yue / yiqiong Li - Clarinet

Linda Shoostovian / TINGAN LI / WANYUE SHI- Vocal

​

Second Prize

Alexander Nalbandian - Violin

Bangyao gu / HE ZHEN - Vocal

​

Third Prize

Wu Chong - Violin

Bingbing Zhou - Vocal

Alan Cheng - Piano

​

​

Advanced (Age 18-22)

​

Absolute First Prize

Aletta Borbála Babai - Saxophone

Katalin Lázár - Flute

Shengwen Zheng - Conducting

​

First Prize

Wang Jiayi - Vocal

​

​

Young Artist (Age 14-17)

​

Absolute First Prize

BORYS KOMISARZ - FortePiano

Manyaa Bhatia - Piano

Miki Masaki - Violin

MIKOŁAJ HAMERSKI - Accordion

Seohyun Choi - Flute

​

First Prize

Christopher Tao - Flute

DANLING JIN / Elisa Rossetti / Numa Patel / YIHENG XU - Vocal

GUO ZIXI - Cello

Jonathan Hus / LI YAT TUNG CHERRY / Palak Chauhan - Piano

Maja Šauperl / Sijie Sun - Viola

Serghie Anastasia - Composition

​

Second Prize

Bryce Meacham - Piano

Christine Jiayin Wang / Hwang Yon Jeong / Jiann Kim / Preston Xie - Violin

Hanwon Kim - Flute

LIN JIACHENG /  SIYUAN ZHOU- Vocal

​

​

Youth (Age 11-13)

​

Absolute First Prize

Evan Lu - Violin

Leo Chen - Trumpet

Natalia Kubiś- Mroszczyk - Piano

​

First Prize

César Efraín Díaz Sánchez. / Grace Li / Matthew Lin - Violin

Ken Thongpahusatcha - Piano

Lingwei Zhang - Harp

​

​

Second Prize

Belicia Sze Wing Ling / Vincent Drożdż - Violin

Tara Bahukhandi - Vocal

​

​

Junior (Age 8-10)

​

Absolute First Prize

Allison Tung / YOURAN WANG - Piano

Claire Bensoussan / Klara Sobótka / Zoe Chu - Cello

Ian Yan / ​Sin Ka CHAN - Violin

​

​

First Prize

Cecilia Caggiano / Hannah Yu / Haolin Shi / Haru Takizawa / Momo Sasaki / Pimnama Ratanaphilaswanich / Zofia Felicja Kwasny  - Violin

Claire Wu / Haleigha Nguyen / Keith Yeon Ding Cheng / Mirei Kuroyanagi - Piano

Claudia Francés Gómez - Cello

Zoe Zhang - Vocal

​

​

Second Prize

Abigail Chen / Dominique Xiaowan Wang / LU ZIFEI / LU ZIHUI / SHIYAN JI - Violin

Austin Zhao / Lydia Zhang / Manyapa Phaibunnanthapong - Piano

​

​

Prodigy (Age 7 and younger)

​

Absolute First Prize

Pamela Horn - Piano (Clementie)

Pamela Horn - Piano (Kabalevsky)

​

First Prize

Dominic Li - Piano

Siyu Vivian Pei - Violin

​

Second Prize

Chloe Meng / Xuru Huang / Yvonne - Violin

​

Third Prize

Yihang Chu - Violin

Kunzhi Lu - Piano

​

​

bottom of page